Монгол улс
Хүний эрх
(3)
Авлигын зөрчил
(6)
Хайгуул, олборлолт, байгаль орчин
(31)
3119
156432604.31 Га
8070787.93 Га
Шинэчилсэн огноо:2021-02-07
Судалгаа шинжилгээ
Уншиж байна...
Уншиж байна...
Мэдээ мэдээлэл
Уншиж байна...
Уншиж байна...